Nové nařízení vlády ČR, ze dne 13.10.2020.

Vážení tanečníci, vážení rodiče a příznivci tance.

Počínaje dnem 5.října 2020, byly přerušeny ředitelem NKC Nymburk, panem Dr. Ladislavem Langrem, až do odvolání všechny taneční kurzy, pořádané v Obecním domě Nymburk.

Z důvodů nového opatření a vlády, COVID-19, které platí ode dne 14.10.2020, je pro nás nutností toto nařízení akceptovat a přerušit až do odvolání, připravený a dohodnutý náhradní program tanečních ALFA 2020.

Současná situace nás netěší. V tomto týdnu budeme s ředitelem a programovou pracovnicí NKC Nymburk, řešit nové náhradní termíny v pokračování těchto tanečních kurzů.

Všichni účastníci pátečních tanečních kurzů ALFA budou včas vyrozuměni o dalším pokračování těchto tanečních kurzů.

Děkujeme všem za krásný a spontánní průběh PRODLOUŽENÉ LEKCE.

Přejme si, aby se vše změnilo k dobrému. Všem dobré zdraví.

Programové oddělení K-production a K-music Nymburk

v Nymburce dne 13.10.2020.

Mimořádné NAŘÍZENÍ ŘEDITELE

NYMBURSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA,

VE VAZBĚ NA VYHLÁŠENÝ NOUZOVÝ STAV ze dne 1.10.2020.

Z důvodu aktuálně vyhlášeného nouzového stavu, počínaje dnem 5. října 2020 přerušuji až do odvolání všechny taneční kurzy pořádané v Obecním domě. Jejich pokračování bude včas účastníkům oznámeno s ohledem na další vývoj epidemiologické situace.

Bez přerušení pokračují běžné filmové projekce v Kině Sokol s nezbytným zakrytím úst a nosu všech účastníků. To platí i pro speciální akci PECHAKUCHA NIGHT IX. Koncert Dana Bárty ILLUSTRATOSPHERE je odložen a společně s produkcí budeme hledat nejbližší možný náhradní termín. Prodané vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud někomu náhradní termín nebude vyhovovat lze vrátit zakoupenou vstupenku v úředních hodinách v kanceláři NKC v Eliščině třídě,470.
Všechny ostatní akce pořádané Nymburským kulturním centrem, nebo v prostorách Nymburského kulturního centra jsou tímto až do odvolání zrušeny. 

ředitel Nymburského kulturního centra
Dr. Ladislav Langr

Oznámení taneční agentury K-production a K- music Nymburk.

V návaznosti na toto opatření, pro účastníky pátečních tanečních kurzů ALFA 2020, oznamujeme:

Nařízení ředitele NKC ze dne 1.10.2020, platí i pro účastníky tanečního kurzu ALFA 2020 do odvolání. Ve spolupráci s NKC Nymburk, budeme hledat náhradní termíny pro pokračování a dokončení, tohoto tanečního kurzu. Pokračování bude včas oznámeno všem účastníkům.

PRODLOUŽENÁ – páteční taneční kurz ALFA – který se koná dne 2.10.2020,

je v platnosti, tak i zakoupené gardenky a vstupenky.

Děkujeme všem účastníkům tohoto tanečního kurzu, za pochopení a přízeň.

Věříme, že tuto situaci zvládneme všichni.

hudební agentura K- produkcion a K- music Nymburk

v Nymburce dne 1.10.2020.

 

Hudební agentura K- production a K- music oznamuje:

z důvodů malého počtu přihlášených párů, rušíme Základní kurzy tance pro manželské páry a přátelé tance 2020, které měly být zahájeny od 1 října 2020 / čtvrtky /.

Naší snahou bude, Vám, tyto kurzy nahradit začátkem příštího roku 2021, měsíc únor až březen. Zahájení bude oznámeno.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se nashledanou v roce 2021.

K-produkcion a K- music Nymburk

 

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY TANEČNÍHO KURZU ALFA 2020,

DODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL :

Dle opatření vlády a ministerstva zdravotnictví ,

v souvislosti s Pandemií COVID-19, je pro uskutečnění tanečního kurzu ALFA 2020, Nymburk, z důvodů zdravotní bezpečnosti a rizika pro VŠECHNY účastníky a návštěvníky tohoto kurzu, nezbytnou podmínkou, dodržení těchto pravidel :

Mimořádné opatření :

TANEČNÍ – AKTUÁLNÍ ZMĚNA NAŘÍZENÍ ŘEDITELE NYMBURSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA

S ohledem na výrazně zhoršenou zdravotní situaci a ve vazbě na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky tímto měním nařízení z 9. září 2020 ve věci nošení roušek na tanečních kurzech.
Všichni účastníci tanečních kurzů s výjimkou těch, kteří tam vykonávají autorsko-uměleckou činnost (pouze však bezprostředně při výkonu), jsou až do odvolání povinni v souladu s vládním nařízením nosit roušky i při tanci /viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví: www.koronavirus.mzcr.cz / protože tato povinnost v současné době platí uvnitř všech budov. Podle nového vyjádření ministerstva zdravotnictví č.r., účastníci tanečních kurzů neprovozují sportovní činnost, a tudíž původně oznámená výjimka neplatí.
Dr. Ladislav Langr
ředitel Nymburského kulturního centra
V Nymburce 21. září 2020

————————————————————————————————————

K-PRODUCTION a K-MUSIC NYMBURK – na vědomí účastníkům tan. kurzu ALFA :

TANEČNÍCI, GARDE a další návštěvníci

do všech prostor Obecního domu, společenského sálu a tanečního parketu ,

/ účastníci tanečních kurzů – parket, vstup pouze s rouškou/. Platí do odvolání.

DBEJTE, PROSÍM, POKYNŮ POŘADATELŮ.

Děkujeme za Vaši důvěru. Věříme, že to spolu zvládneme až do závěru tanečních.

Dne 25.9.2020 bude zahájen předprodej vstupenek na prodlouženou, která se koná dne 2.10.2020- dle opatření ministerstva zdravotnictví č.r., bude omezen prodej vstupenek pro návštěvníky k sezení do kulturního sálu.

K-production, K- music Nymburk -taneční ALFA Nymburk

 

 

.

Taneční 2020 ALFA pro mládež a manželské páry.

Vážené dámy. Vážení pánové. Vážená mládeži, děvčata a chlapci.

Začíná rok 2020.Hudební a taneční agentura K-production Nymburk spolu s hudební agenturou ALFA Club, pro vás připravila k tomuto kulatému roku 2020 několik tanečních kurzů, které vás jistě potěší. Jak pokračování pátečních podzimních tanečních kurzů pro mládež ALFA 2020 a další ročník pokračovacích tak i základních tanečních kurzů pro manželské páry “ Dospěláky “ a všechny ostatní příznivce tance.

Pánové, zadejte se! Tuhle větu slyší účastníci tanečních kurzů zhruba od roku 1830. Je to tradice, která nemizí. Jaké to v tanečních bylo, vzpomínají v rodinách prarodiče, rodiče i jejich děti.Taneční hodiny byly v minulosti výsadou rakousko-uherské monarchie a v dalších evropských zemích tento jev prakticky neznali. Tato tradice přetrvává u nás, na Slovensku a v Polsku. Částečně taky v Rakousku a Německu.

Základem dnešních tanečních nadále zůstává výuka standardních tanců jako valčíku, tanga,  waltzu, ale i národního tance polky či polského lidového tance mazurky a dále latinskoamerických tanců, jako je Cha-cha, Samba,Rumba a Jive. Kromě těchto tanců se dnes nabízí i tance moderní a netradiční.

Kromě běžných lekcí jsou součástí kurzu i společenské večery s názvy / prodloužená a věneček /. Na závěrečné lekci jsou dívky nastrojeny v bílých společenských šatech, což odkazuje na historickou tradici debutantek, kdy byla mladá dáma na svém prvním plese uvedena do společnosti. Tradičně bývá vyvrcholením základních tanečních kurzů tanec s rodiči na závěrečné lekci.

V tanečních nejde jen o tanec, ale i o naučení se základním pravidlům společenského chování, stolování a etikety. Kromě toho je to pro mnohé možnost seznámení se s novými lidmi, přáteli i lásky. 

Fenomén tanečních se v Česku stal součástí kultury a lze jen s potěšením konstatovat, že navzdory hektickému technickému pokroku i nástupu digitálního věku se pravidla společenského chování a způsob jejich výuky i po 190 letech téměř nezměnil. A díky popularitě pořadů typu StarDance se párové společenské tance nadále těší velké oblibě.

Proto bychom vás rádi pozvali na tyto páteční taneční kurzy ALFA v roce 2020.

 

TANEČNÍ ALFA 2020

ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY TANEČNÍHO KURZU ALFA 2020, O DODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL:

Dle opatření vlády a ministerstva zdravotnictví, v souvislosti s Pandemií COVID-19, je pro uskutečnění tanečního kurzu ALFA 2020, Nymburk, z důvodů zdravotní bezpečnosti a rizika pro VŠECHNY účastníky a návštěvníky tohoto kurzu, nezbytnou podmínkou, dodržení těchto pravidel:

Pro účastníky, Garde a návštěvníky tanečního kurzu ALFA 2020 platí:

TANEČNÍCI – jsou zařazeni do sportovní složky-sportovní tanec / -100 osob / / nemusí mít při tanci roušku /.
Po opuštění sportovního prostoru-sálu, do foyer kulturního domu, je nutné mít nasazenou roušku.

GARDE a další návštěvníci –
do všech prostor Obecního domu a společenského sálu – vstup pouze s rouškou.
/ 100+1/osob.

DBEJTE, PROSÍM, POKYNŮ POŘADATELŮ.

K-production, K- music Nymburk

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti taneční ALFA 2020 zde

 

Příloha k čestnému prohlášení :

Pro usnadnění plynulého a bezstresového příchodu na 1. taneční hodinu tanečních ALFA, je nutné toto čestné prohlášení -vytisknout, – vyplnit, nesmí být starší než 4 dny , /vyžadovaný dodatek ke všem kurzům, let. táborům aj /. Poslat na e-mail: k- music@quick.cz, nebo odevzdat pořadatelům při příchodu na taneční. /Pro orientaci, prosíme o napsání v.s.účastníka.

ROUŠKY S SEBOU ! Přijďte VČAS ! Děkujeme za pochopení, K- production a K- music Nymburk

Hudební a taneční agentura K- production Nymburk, pro Vás připravuje další ročník

PODZIMNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ ALFA PRO MLÁDEŽ 2020.

Páteční kurzy budou probíhat každý pátek : září – prosinec 2020 od 18:30 hod.

Společenský sál OBECNÍHO DOMU v Nymburce

Vyučují taneční mistři, manželé Křížkovi, doprovází taneční skupina K-music NYMBURK

Upozorňujeme proto nové tanečníky, kteří se do tohoto tanečního kurzu 2020 budou chtít přihlásit, aby si již teď dopředu zajistili své partnery. Pro optimální využití tanečního sálu je kapacita sálu omezena. Přihlašujeme jen taneční páry.

On-line zápis bude zahájen 5.ledna 2020 od 18:00 hod. INFO je uvedeno na našich stránkách

www.tanecní-alfa-nymburk.cz, – tel: 603 530 755.

Taneční kroky, které se naučíte v tanečních kurzech ALFA 2020, budou pro Vás dalším přínosem jak v osobním životě tak i v tanečním světě.

Standardní tance: – Waltz,Tango, Foxtrot, Valčík,

Latinsko-Americké tance : – Jive, Cha-cha, Rumba, Samba,

Společenské tance: – Blues, Polka, Mazurka

Country tance : – vybrané Country tance

Rozšíření tanců a ukázky : – Rokenrol, Twist, Speciální hodina

Výuka a rozdělení tanců je dle osnov Svazu učitelů tance ČR.