PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍCH ALFA 2021

Vážení přátelé tance.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nevzniká automaticky nárok na místo v tanečním kurzu.

Počet přihlášek na tyto taneční je omezen na 36 párů!

Přihláška platí pro jeden taneční pár. Chcete-li přihlásit více párů, použijte formulář pro každý pár samostatně.

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte s informacemi

Cena kurzovného pro jednotlivce je 2.900,-Kč. / osoba. Tedy 5.800,- pár.

Cena gardenky je 900,- Kč.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM K VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM V SOUVISLOSTI S NÁKAZOU COVID 19, BUDE DO ROZVOLNĚNÍ PRODEJNA K-MUSIC NYMBURK UZAVŘENA. NEBUDE TEDY MOŽNÉ PROVÉST PLATBU V HOTOVOSTI NA PRODEJNĚ. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ PROVÉST ÚHRADU KURZOVNÉHO A GARDENEK POUZE PŘEVODEM NA ÚČET. INFORMACI O ČÍSLE ÚČTU A VARIABILNÍM SYMBOLU PLATBY DOSTANETE PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY NA VÁMI ZADANÝ EMAIL. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Platbu na účet prosíme zaslat do pěti pracovních dnů od obdržení onformace o přijetí. Děkujeme.

První část přihlášky je nutná pro korektní odeslání formuláře. Prosíme vyplňte:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Evropským nařízenim GDPR o ochraně osobních údajů, hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2019.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném zněnía Evropském nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

PODROBNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE