INFO – H U D E B N Í U M Ě L E C K Á a taneční agentura K- P R O D U C T I O N a K – M U S I C N Y M B U R K
Z Á P I S – PLATBA
K u r z y   t a n c e   a   s p o l e e n s k é   v ý ch o v y  ALFA   2023
Taneční kurzy : každý PÁTEK : 8.září – 1.prosinec 2023 od 19.00 -21.30 hod., /viz rozpis na webu /.
: každý ČTVRTEK : 14.září -7.prosinec 2023 od 19.00 – 21.30 hod. / viz rozpis na webu/.
společenský sál Obecní dům Nymburk
Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových,
za doprovodu kapely K- music – Stanislav Keith
——————————————————————————————————————————————–
Kurzovné : 3.700,-Kč / osoba, Garde : 1.100,-Kč / osoba
Gardenka platí vždy pro jednu osobu, na všechny taneční lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.
On-line zápis na : www.tanecni-alfa-nymburk.cz, / páteční taneční jsou již naplněny /.

Pro elektronický zápis, je nutné si stáhnout veškeré informace z webových stránek.
Přihlášky se přijímají až do naplnění celého tanečního kurzu ALFA 2023.

Zajistěte si včas své partnery. Pro velký zájem o tyto páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek.
Z důvodu kapacity sálu, přijímáme pouze taneční páry – počet je omezen na 36 párů.
Pro otevření čtvrtečního kurzu je minimální počet 30 párů.

Odhlášení z tanečního kurzu, jen pro závažné důvody,/ nemoc, stěhování /, stornopoplatek 500,- Kč.
Při odhlášení z tanečního kurzu 10 dní a méně před jeho zahájením bez udání důvodů, činí stornopoplatek 50%.
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.

1. Po přihlášení do tanečních kurzů on-line obdržíte variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě / číslo účtu /. Po potvrzení vaši přihlášky, je potřeba provést úhradu kurzovného a počet gardenek do 10 následujících pracovních dní. Místo v tanečním kurzu ALFA 2023, je Vám rezervováno po dobu těchto 10 rezervujících dní. Rozhoduje den úhrady přes banku na účet. Pokud úhrada kurzovného nebude v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům o tyto taneční kurzy ALFA 2023. Doporučujeme přímou úhradu.-/ hudební. nástroje K- music Nymburk, tel. 603 530 755 /.Zde Vám budou vydány veškeré doklady opravňující ke vstupu do tanečních kurzů 2023, na základě předložené el. přihlášky.

1. Po úhradě za taneční kurz přes bank. účet, který obdržíte po podání přihlášky přes web. : je nutné dostavit se do konce následujícího měsíce-,po zaplacení, pro vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy/ průkazky a gardenky/ s přiděleným Variabilním Symbolem /V.S./přihlášky, do prodejny hudebních nástrojů K-music, Malé Valy 220, NBK, zde vám budou vydány doklady opravňující ke vstupu na taneční ALFA 2023.
2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k
interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2023.
3. Podáním přihlášky do tanečních ALFA, stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito /INFO/ všeobecnými podmínkami, tanečních ALFA 2023 a souhlasíte s jejich dodržováním.
Potvrzení o zaplacení kurzovného, bude zasláno do 10 následujících pracovních dní od přijetí platby, na Váš mail.

Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli ve foyer Tanečního kurzu.
Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 4 vstupenky na průkazky kurzistů/.
Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečního kurzu.
Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do kurzů tance ALFA Nymburk 2023 :
Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.
Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky
Doprovod / garde /: vstup pouze ve společenském obleku – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).
Během tanečních kurzů budou pořizovány barevné fotografie profesionálním fotografem-FOTO Tichý NBK
CELKOVÉ FOTO, informace, viz INFO tabule. Fotografie budou k dispozici na tomto Registračním formuláři:
E-shop pro objednávky :   www.fototichy.com/alfa2022
Taneční kurz Alfa Nymburk 2022 – objednání fotografií (fototanecni.cz)
  Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz :Info /tabule/ ve foyer tanečních kurzů.