INFO TANEČNÍ 2020

INFO – H U D E B N Í U M Ě L E C K Á a taneční A G E N T U R A
K- P R O D U C T I O N a K – M U S I C N Y M B U R K
K u r z y   t a n c e   a   s p o l e č e n s k é   v ý ch o v y   ALFA   2020
Žádané podzimní taneční kurzy pro mládež, ALFA 2020, se budou konat vždy v – PÁTEK –
ve společenském sále Obecního domu v Nymburce.
Taneční kurzy : každý PÁTEK – : září – prosinec 2020 od 18.30-21.30 hod., viz rozpis / na webu /.

Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových.
Hudební doprovod rytmická skupina K- music, Stanislava Keitha.
Kurzovné : 2.700,-Kč / osoba, Garde : 800,-Kč / osoba
Gardenka platí pro jednu osobu na všechny lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.
Elektronický zápis bude zahájen dne 5. ledna 2020 od 18.00 hod.na: www.tanecni-alfa-nymburk.cz
Při elektronickém zápisu, je nutné si stáhnout veškeré informace z webových stránek.
Přihlášky se přijímají až do naplnění tanečního kurzu 2020.
Odhlášení z tanečního kurzu, jen pro závažné důvody,/ nemoc , stěhování/, storno poplatek 300,- Kč.
Při odhlášení z tan. kurzu 10 dní a méně před jeho zahájením činí stornopoplatek 50%.
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.

Pro velký zájem o tyto páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek. Přijímáme pouze taneční páry.
Upozornění : Pro zajištění optimálního tanečního prostoru, je počet tanečních párů omezen na 36 párů.

1. Po přihlášení do tanečních kurzů online, Vám přijde potvrzení o odeslání. Po zpracování přihlášek Vám na Váš i-mail přijde variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě / číslo účtu /. Místo v tanečním kurzu ALFA 2020, je Vám rezervováno po dobu 10-ti následujících pracovních dní po přijeti Vašeho mailu, kdy je potřeba provést úhradu kurzovného a gardenek, rozhoduje den úhrady přes banku na účet.Při platbě přes bank. účet je nutné dostavit se k vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy s Vaším přiděleným Variabilním Symbolem přihlášky.

Doporučujeme přímou úhradu. / hudební. nástroje K- music Nymburk, tel. 603 530 755 /.
Zde Vám budou vydány veškeré doklady opravňující ke vstupu do tanečních kurzů 2020.
Pokud úhrada kurzovného nebude v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům o taneční kurzy ALFA 2020.
Potvrzení o zaplacení kurzovného bude zasláno do 5 následujících pracovních dní od přijetí platby.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2020.

3. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito všeobecnými podmínkami tanečních ALFA 2020
a souhlasíte s jejich dodržováním.
Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli ve foyer Tanečního kurzu.
Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 4 vstupenky na průkazky kurzistů/.
Hudební agentura K- production music Nymburk si vyhrazuje právo na změnu začátků a průběhu tanečních kurzů
Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečního kurzu.

Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do kurzů tance ALFA Nymburk 2020 :
Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.
Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky
Doprovod / garde /: doporučujeme společenský oblek – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).
Během tanečních kurzů budou pořízeny barevné fotografie profesionálním fotografem, jak z každé lekce,
tak i CELKOVÉ FOTO, viz INFO tabule. Fotografie z každé lekce budou vždy k nahlédnutí.
Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz : Info na tabuli ve foyer sálu tanečních kurzů.
V průběhu tanečních kurzů 2020 je pro Vás připraven další kulturní program.
Příjemné prostředí, dlouholetá tradice, živá kapela. Občerstvení je zajištěno ve foyer společenského sálu.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme dobrý tanec a příjemnou zábavu.

Tyto taneční ALFA 2020, pro vás připravuje Hudební agentura K-production a K-music Nymburk .
Malé Valy 220, Nymburk, 288 02, tel: 603 530 755, 325 511 211.