INFO TANEČNÍ ALFA 2022

INFO – H U D E B N Í U M Ě L E C K Á a taneční agentura K- P R O D U C T I O N a K – M U S I C N Y M B U R K
K u r z y  t a n c e  a  s p o l e č n s k é  v ý c h o v y  ALFA  2022

Taneční kurzy : každý PÁTEK – : 16.září – prosinec 2022 od 19.00 -21.30 hod., viz rozpis / na webu /.
společenský sál Obecní dům Nymburk
Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových,
za doprovodu kapely K- music – Stanislav Keith
——————————————————————————————————————————————–
Kurzovné : 3.400,-Kč / osoba, Garde : 1.100,-Kč / osoba
Gardenka platí vždy pro jednu osobu na všechny taneční lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.

Elektronický zápis bude zahájen dne 2. ledna 2022 od 18.00 hod.na: www.tanecni-alfa-nymburk.cz
Pro elektronický zápis, je nutné si stáhnout veškeré informace z webových stránek.
Přihlášky se přijímají až do naplnění celého tanečního kurzu ALFA 2022.
Zajistěte si včas své partnery. Pro velký zájem o tyto páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek.
Z důvodu kapacity sálu, přijímáme pouze taneční páry – počet je omezen na 36 párů.

 

Odhlášení z tanečního kurzu, jen pro závažné důvody,/ nemoc, stěhování /, stornopoplatek 500,- Kč.
Při odhlášení z tanečního kurzu 10 dní a méně před jeho zahájením bez udání důvodů, činí stornopoplatek 50%.
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.
1. Po přihlášení do tanečních kurzů on-line obdržíte variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě / číslo účtu /. Po potvrzení vaši přihlášky, je potřeba provést úhradu kurzovného a počet gardenek do 10následujících pracovních dní. Místo v tanečním kurzu ALFA 2022, je Vám rezervováno po dobu těchto 10 rezervujících dní. Rozhoduje den úhrady přes banku na účet. Pokud úhrada kurzovného nebude v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům o tyto taneční kurzy ALFA 2022.

Při platbě přes bank. účet : je nutné dostavit se, pro vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy/ průkazky a gardenky/ s Vaším přiděleným Variabilním Symbolem /V.S./přihlášky, do 10 dnů, do prodejny hudebních nástrojů K-music, Malé Valy 220, Nymburk kde vám budou vydány příslušné doklady opravňující ke vstupu na taneční ALFA 2022
Potvrzení o zaplacení kurzovného, bude zasláno do 10 následujících pracovních dní od přijetí platby.
2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k
interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2022.
3. Přihlášením do tanečních ALFA, stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito /INFO/všeobecnými podmínkami tanečních ALFA 2022, a souhlasíte s jejich znění.

Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli ve foyer Tanečního kurzu.
Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 4 vstupenky na průkazky kurzistů/.
Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečního kurzu.
Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do kurzů tance ALFA Nymburk 2022 :
Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.
Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky
Doprovod / garde /: vstup pouze ve společenském obleku – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).
Během tanečních kurzů budou pořizovány barevné fotografie profesionálním fotografem,
CELKOVÉ FOTO, viz INFO tabule. Fotografie z každé lekce budou vždy k nahlédnutí v následující lekci.
Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz :Info /tabule/ ve foyer tanečních kurzů.
V průběhu tanečních kurzů 2022 je pro Vás připraven další bohatý kulturní program.
Hudební agentura K- production music Nymburk, si vyhrazuje právo na změnu začátků a průběhu tanečních kurzů.
Příjemné prostředí, dlouholetá tradice, živá kapela. Občerstvení je zajištěno ve foyer společenského sálu.

 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme dobrý tanec a příjemnou zábavu.
Tyto taneční ALFA 2022, pro vás připravuje Hudební agentura K-production a K-music Nymburk .
Malé Valy 220, Nymburk, 288 02, tel: 603 530 755, 325 511 211.