INFO TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ ALFA 2019

soubor PDF ke stažení: Taneční pro mládež ALFA 2019

H U D E B N Í  UM Ě L E C K Á  A G E N T U R A  K – P R O D U C T I O N  M U S I C  N Y M B U R K

Vás zve k zápisu na podzimní

K u r z y  t a n c e  a  s p o l e č e n s k é  v ý ch o v y  ALFA  2019

Žádané podzimní taneční kurzy pro mládež, ALFA 2019, se budou konat od 6.září – do 6. prosince 2019

v příjemném prostředí společenského sálu Obecního domu v Nymburce.

Taneční kurzy : každý PÁTEK – : – od 19.00 -21.30 hod. – viz rozpis / na webu /.

Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových,

za hudebního doprovodu taneční kapely K- music Nymburk.

Kurzovné : 2.600,-Kč / osoba, Garde : 700,-Kč / osoba

Gardenka platí pro jednu osobu na všechny lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.

Elektronický zápis bude zahájen dne 7. ledna 2019 od 17.00 hod.na: www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

Při elektronickém zápisu / on-line /, je nutné stáhnout si veškeré informace z webových stránek.

Přihlášky se přijímají až do naplnění tanečního kurzu ALFA 2019. Přijímáme pouze taneční páry!

Přihlášky evidujeme pouze on-line systémem / Elektronický zápis /.

Odhlášení z tanečního kurzu, pro závažné důvody, storno poplatek 300,- Kč.

Při odhlášení z tanečního kurzu 15 dní a méně, před jeho zahájením, činí stornopoplatek 50% z kurzovného.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.

Pro zájem veřejnosti, o tyto nové páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek.

Upozornění : Pro zajištění optimálního tan. prostoru, je počet tanečních párů omezen na 38 párů pro tan. kurz .

1. Po přihlášení do tanečních kurzů/on-line,/ Vám přijde e-mailem potvrzení o přihlášení a variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě. Místo v tanečním kurzu ALFA 2019, je Vám rezervováno po dobu 12-ti dnů, do kdy je potřeba provést úhradu kurzovného a gardenek. Rozhoduje den úhrady přes banku na účet, nebo přímou platbou v prodejně hudebních nástrojů K- music NBK. Po provedené úhradě / bankou / je potřebné dostavit se, k vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy ALFA, do konce ledna 2019, do prodejny hudebních nástrojů,

K- music, Malé Valy 220, Nymburk./ tel: 603 530 755.

Věříme, že toto je pro Vás bezproblémové zajištění předání všech příslušných dokladů pro vstup na taneční ALFA.

Doporučujeme přímou úhradu. / hudební. nástroje K- music Nymburk, tel. 603 530 755 /. Zde Vám budou vydány veškeré doklady opravňující ke vstupu do tanečních kurzů 2019.

Pokud nebude úhrada kurzovného, do/ 12-ti/ dnů v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům o tyto páteční taneční kurzy ALFA 2019. Potvrzení o zaplacení kurzovného / přes banku / bude zasláno, po zpracování, do 5 pracovních dnů od přijetí platby.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2019.

3. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito všeobecnými podmínkami tanečních ALFA 2019

a vyjadřujete souhlas s jejich dodržováním.

Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli v tanečním kurzu.

Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 3- 4 vstupenky na průkazky kurzistů /.

Hudební agentura K- production music Nymburk si vyhrazuje právo na změnu začátků a průběhu tanečních kurzů

Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečních kurzů.

Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do tanečního kurzu ALFA Nymburk 2019 :

Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.

Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky

Doprovod / garde /: doporučujeme společenský oblek – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).

Během tanečních kurzů budou pořízeny barevné fotografie profesionálním fotografem./ viz INFO /.

Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz : INFO tabule, ve foyer sálu tanečních kurzů.

V průběhu tanečních kurzů 2019 je pro Vás připraven další kulturní program.

Příjemné prostředí, dlouholetá tradice, živá kapela. Občerstvení zajištěno ve foyer společenského sálu.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme dobrý tanec a příjemnou zábavu.

Hudební agentura K-production music, Malé Valy 220, Nymburk, 288 02, tel: 603 530 755, 325 511 211.

soubor PDF ke stažení: Taneční pro mládež ALFA 2019