INFO TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ ALFA 2021

INFO – H U D E B N Í  U M Ě L E C K Á a taneční agentura K- P R O D U C T I O N  a K  –  M U S I C N Y M B U R K

K u r z y  t a n c e  a  s p o l e č e n s k é  v ý ch o v y  ALFA 2021

Taneční kurzy : každý PÁTEK – : září – prosinec 2021 od 18.30-21.30 hod., viz rozpis / na webu /.

společenský sál Obecní dům Nymburk

Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových.

Kurzovné : 2.900,-Kč / osoba, Garde : 900,-Kč / osoba

Gardenka platí pro jednu osobu na všechny lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.

Elektronický zápis bude zahájen dne 3. ledna 2021 od 18.00 hod.na: www.tanecni-alfa-nymburk.cz

Při elektronickém zápisu, je nutné si stáhnout veškeré informace z webových stránek.

Přihlášky se přijímají až do naplnění tanečního kurzu 2021.

Odhlášení z tanečního kurzu, jen pro závažné důvody,/ nemoc, stěhování /, stornopoplatek 400,- Kč.

Při odhlášení z tanečního kurzu 30 dní a méně před jeho zahájením, činí stornopoplatek 50%.

Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.

Pro velký zájem o tyto páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek. Přijímáme pouze taneční páry.

Upozornění : Pro zajištění optimálního tanečního prostoru, je počet tanečních párů omezen na 36 párů.

1. Po přihlášení do tanečních kurzů on-line obdržíte variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě / číslo účtu /. Po potvrzení vaši přihlášky, je potřeba provést úhradu kurzovného a počet gardenek do 15 dní. Místo v tanečním kurzu ALFA 2021, je Vám rezervováno po dobu těchto 15-ti rezervujících dní. Rozhoduje den úhrady přes banku na účet. Pokud úhrada kurzovného nebude v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným zájemcům o tyto taneční kurzy ALFA 2021.

Doporučujeme přímou úhradu. / hudební. nástroje K- music Nymburk, tel. 603 530 755 /.

1. Zde Vám budou vydány veškeré doklady opravňující ke vstupu do tanečních kurzů 2021.

Při platbě přes bank. účet : je nutné, dostavit se potom pro vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy/ průkazky a gardenky/ s Vaším přiděleným Variabilním Symbolem přihlášky, do prodejny hudebních nástrojů K-music, Malé Valy 220, Nymburk. Úhrada je možná provést i přímo v prodejně, dle elektronické přihlášky.

Potvrzení o zaplacení kurzovného, bude zasláno do 10 následujících pracovních dní od přijetí platby.

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k

interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2021.

3. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito všeobecnými podmínkami tanečních ALFA 2021

a souhlasíte s jejich dodržováním.

Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli ve foyer Tanečního kurzu.

Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 4 vstupenky na průkazky kurzistů/.

Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečního kurzu.

Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do kurzů tance ALFA Nymburk 2021 :

Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.

Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky

Doprovod / garde /: vstup pouze ve společenském obleku – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).

Během tanečních kurzů budou pořízeny barevné fotografie profesionálním fotografem,

CELKOVÉ FOTO, viz INFO tabule. Fotografie z každé lekce budou vždy k nahlédnutí v následující lekci.

Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz :Info /tabule/ ve foyer tanečních kurzů.

V průběhu tanečních kurzů 2021 je pro Vás připraven další bohatý kulturní program.

Hudební agentura K- production music Nymburk, si vyhrazuje právo na změnu začátků a průběhu tanečních kurzů.

Příjemné prostředí, dlouholetá tradice, živá kapela. Občerstvení je zajištěno ve foyer společenského sálu.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň, přejeme dobrý tanec a příjemnou zábavu.

Tyto taneční ALFA 2020, pro vás připravuje Hudební agentura K-production a K-music Nymburk .

Malé Valy 220, Nymburk, 288 02, tel: 603 530 755, 325 511 211.