PŘIHLÁŠKA DO ČTVRTEČNÍCH TANEČNÍCH ALFA 2023

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
PRO ZDÁRNÉ VYPLNĚNÍ A PŘEDEVŠÍM ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY JE NAPROSTO NEZBYTNÉ MÍT V INTERNETOVÉM PROHLÍŽEČI NA SVÉM ZAŘÍZENÍ, SE KTERÝM PRACUJETE, POVOLENY SOUBORY COOKIES. JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O PROHLÍŽEČ CHROM, KTERÝ MÁ V ZÁKLADNÍM NASTAVENÍ TYTO SOUBORY ZAKÁZÁNY!!!  BEZ POVOLENÍ TĚCHTO SOUBORŮ VÁM VÁŠ PROHLÍŽEČ NEUMOŽNÍ INTERAKTIVNÍ PRÁCI S TÍMTO WEBEM. TEDY ANI ODESLAT VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU.

 

Vážení přátelé tance.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nevzniká automaticky nárok na místo v tanečním kurzu.

Přihláška platí pro jeden taneční pár. Chcete-li přihlásit více párů, použijte formulář pro každý pár samostatně.

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte s informacemi.

zahájení kurzu:  KAŽDÝ ČTVRTEK  od 14. září – do 7. prosince 2023 – v 19:00 hod.

Kurzovné – 3.700,-Kč / osoba.  Tedy 7.400,- pár. Přihlašujeme pouze taneční páry.

 

  První část přihlášky je nutná pro korektní odeslání formuláře. Prosíme vyplňte:


  ---------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------

   

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

  Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Evropským nařízenim GDPR o ochraně osobních údajů, hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů.

  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném zněnía Evropském nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

  PODROBNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE