PŘIHLÁŠKA DO POKRAČOVACÍCH KURZŮ LEDEN 2022

Vážení přátelé tance.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nevzniká automaticky nárok na místo v tanečním kurzu.

Přihláška platí pro jeden taneční pár. Chcete-li přihlásit více párů, použijte formulář pro každý pár samostatně.

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte s informacemi.

27. ledna – 3.března 2022

Cena kurzovného pro jednotlivce je 2.300,-Kč. / osoba. Tedy 4.600,- pár (přihlašujeme pouze taneční páry).

Při volbě úhrady platba na účet, vás prosíme o úhradu do pěti pracovních dnů. Děkujeme.

První část přihlášky je nutná pro korektní odeslání formuláře. Prosíme vyplňte:


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Evropským nařízenim GDPR o ochraně osobních údajů, hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2018.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném zněnía Evropském nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

PODROBNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE