PŘIHLÁŠKA DO SOBOTNÍCH TANEČNÍCH ALFA 2022

Vážení přátelé tance.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nevzniká automaticky nárok na místo v tanečním kurzu.

Přihláška platí pro jeden taneční pár. Chcete-li přihlásit více párů, použijte formulář pro každý pár samostatně.

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte s informacemi.

Taneční kurzy: každou SOBOTU – : od 10.září – prosinec 2022 od 19.00 -21.30 hod. V kulturním sále SOUŠ (COP) Nymburk.

Cena kurzovného pro jednotlivce je 3.400,-Kč./ osoba. Tedy 6.800,- pár (přihlašujeme pouze taneční páry). Počet míst k přihlášení je 36 párů. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém budou docházet.

Při volbě úhrady platba na účet, vás prosíme o úhradu do pěti pracovních dnů. Děkujeme.

 

První část přihlášky je nutná pro korektní odeslání formuláře. Prosíme vyplňte:


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

 

 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Evropským nařízenim GDPR o ochraně osobních údajů, hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2018.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném zněnía Evropském nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

PODROBNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE