INFO TANEČNÍ ALFA 2024

INFO – H U D E B N Í   U M Ě L E C K Á  a taneční agentura K- P R O D U C T I O N  a  K – M U S I C   N Y M B U R K

Z Á P I S – PLATBA

K u r z y   t a n c e  a  s p o l e č e n s k é   v ý ch o v y ALFA 2024

Taneční kurzy : každý PÁTEK : 6.září – 29.11.listopad 2024 od 19.00 -21.30 hod., /viz rozpis na webu /.
společenský sál Obecní dům Nymburk
Výuka probíhá pod vedením tanečních mistrů: manželů Křížkových,
za doprovodu kapely K- music – Stanislav Keith
——————————————————————————————————————————————-

Kurzovné : 3.800,-Kč / osoba, Garde : 1.500,-Kč / osoba
Gardenka platí vždy pro jednu osobu, na všechny taneční lekce a prodloužené. Na Věneček gardenka neplatí.
On-line zápis na : www.tanecni-alfa-nymburk.cz
Pro elektronický zápis, je nutné si stáhnout veškeré informace z webových stránek.
Přihlášky se přijímají až do naplnění celého tanečního kurzu ALFA 2024.
Zajistěte si včas své partnery. Pro velký zájem o tyto páteční kurzy doporučujeme včasné podání přihlášek.
Z důvodu kapacity sálu, přijímáme pouze taneční páry – počet je omezen na 36 párů.
Odhlášení z tanečního kurzu, jen pro závažné důvody,/ nemoc, stěhování /, stornopoplatek 500,- Kč.
Při odhlášení z tanečního kurzu 12 dní a méně před jeho zahájením bez udání důvodů, činí stornopoplatek 50%.
Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce.
1. Po přihlášení do tanečních kurzů on-line obdržíte variabilní symbol pro platbu a pokyny k platbě / číslo účtu /. Po
potvrzení vaši přihlášky, je potřeba provést úhradu kurzovného a počet gardenek do 12 následujících pracovních dní.
Místo v tanečním kurzu ALFA 2024, je Vám rezervováno po dobu těchto 12 rezervujících dní. Rozhoduje den úhrady
přes banku na účet. Pokud úhrada kurzovného nebude v daném termínu provedena, bude Vaše místo nabídnuto jiným
zájemcům o tyto taneční kurzy ALFA 2024.
1. Po úhradě za taneční kurz přes bank. účet, který obdržíte po podání přihlášky přes web. : je nutné dostavit
se do konce následujícího měsíce- pro vyzvednutí potřebných dokladů pro vstup na taneční kurzy/ průkazky a
gardenky/ s přiděleným Variabilním Symbolem /V.S./přihlášky, do prodejny hudebních nástrojů K-music, Malé Valy
220, NBK, zde vám budou vydány doklady opravňující ke vstupu na taneční ALFA 2024.
2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k
interním potřebám tanečních kurzů ALFA 2024.
3. Podáním přihlášky do tanečních ALFA 2024, stvrzujete, že jste se seznámil/la s těmito /INFO/ všeobecnými
podmínkami, tanečních a souhlasíte s jejich dodržováním.
Potvrzení o zaplacení kurzovného, bude zasláno do 12 následujících pracovních dní od přijetí platby, na Váš mail.
Veškeré pokyny a zprávy ohledně tanečních, budou umístěny na INFO tabuli ve foyer Tanečního kurzu.
Prodej vstupenek na Věneček je v rámci kapacity sálu omezen / 3-4 vstupenky na průkazky kurzistů/.
Doporučení : z těchto důvodů, pozvěte své další rodinné příslušníky na prodloužené tanečního kurzu.
Oblečení pro žáka a doprovod / garde / do kurzů tance ALFA Nymburk 2024 :
Dívky: společenské šaty (halenka a sukně), boty na podpatku.
Chlapci: tmavší oblek (kombinace kalhoty a sako), tmavé boty, bílá košile, motýlek, kravata, bílé rukavičky
Doprovod / garde /: vstup pouze ve společenském obleku – ( džíny a sportovní oblečení nejsou povoleny).
Během tanečních kurzů budou pořizovány barevné fotografie profesionálním fotografem-FOTO Tichý NBK
CELKOVÉ FOTO, informace, viz INFO tabule. Fotografie budou k dispozici na tomto Registračním formuláři:
E-shop pro objednávky : shop.fotomarket.cz
Taneční kurz Alfa Nymburk 2024 – objednání fotografií (fototanecni.cz)
Termíny na předprodej vstupenek a foto budou včas upřesněny viz :Info /tabule/ ve foyer tanečních kurzů.
V průběhu tanečních kurzů 2024 je pro Vás připraven další kulturní program.
Hudební agentura K- production music Nymburk, si vyhrazuje právo na změnu začátků a průběhu tanečních kurzů.
Příjemné prostředí, dlouholetá nymburská tradice, živá kapela. Občerstvení je zajištěno ve foyer společenského sálu.
Přejeme dobrý tanec a příjemnou zábavu.
Tyto taneční ALFA 2024, pro vás připravuje Hudební agentura K-production a K-music Nymburk .

 

PDF ke stažení :INFO TANEČNÍ 2024