PŘIHLÁŠKA DO POKRAČOVACÍCH KURZŮ LEDEN 2024

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Před vyplněním a odesláním přihlášky se ujistěte, že v internetovém prohlížeči, který používáte na svém zařízení (telefon, notebook, PC, …) máte povoleny SOUBORY COOKIES. Jedná se především o prohlížeč Google Chrom, který má tyto soubory v základu zakázány. Je potřeba je v nastavení povolit. Pokud nebudou povoleny, vaše přihláška nemusí být korektně odeslána.

 

Vážení přátelé tance.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře nevzniká automaticky nárok na místo v tanečním kurzu.

Přihláška platí pro jeden taneční pár. Chcete-li přihlásit více párů, použijte formulář pro každý pár samostatně.

Před vyplněním přihlášky se důkladně seznamte s informacemi.

zahájení kurzu 25.1.2024 – 14.3.2024, – každý čtvrtek od 19.30 hod.

SPOLEČENSKÝ SÁL OBECNÍ DŮM NYMBURK

Kurzovné – 2.800,-Kč / osoba.  Tedy 5.600,- pár. Přihlašujeme pouze taneční páry.

 

  První část přihlášky je nutná pro korektní odeslání formuláře. Prosíme vyplňte:


  ----------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------

   

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

  Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Evropským nařízenim GDPR o ochraně osobních údajů, hudební agentuře K- production Nymburk k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány pouze k interním potřebám tanečních kurzů.

  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném zněnía Evropském nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.tanecni-alfa-nymburk.cz.

  PODROBNOSTI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE